Hà Nội chớm rét, kinh doanh quần áo ‘hốt bạc’


Trong ngày đầu khi đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, trời mưa cộng rét, dịch vụ bán hàng thu đông của các cửa hàng kinh doanh quần áo bắt đầu vào mùa.
Kinh tế – Đọc Báo RSS

Similar Posts: