CEO HSBC Việt Nam: ‘Chọn người nhà hay người ngoài không quan trọng bằng phù hợp’

CEO HSBC Việt Nam: ‘Chọn người nhà hay người ngoài không quan trọng bằng phù hợp’Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, trong các doanh nghiệp Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện thành công về chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế cận. Câu chuyện này tại chính HSBC Việt Nam cũng được ông cởi mở chia sẻ.
Cafebiz.vn – Kinh doanh – RSS Feed

Similar Posts: