10 tháng, tổng thu ngành thuế đã đạt hơn 924.000 tỷ đồng

(VNF) – Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng của Tổng cục Thuế cho thấy tính đến 4/11/2018, tổng thu do cơ quan thuế quản lý đã đạt 924.350 tỷ đồng, bằng 86,37% dự toán.
Thuế | VietnamFinance

Similar Posts: