Đêm nay không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Đêm nay không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rétDự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 07/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Cafef – Trang chủ – RSS Feed

Similar Posts: