Việt Nam – Australia bắt tay phát triển đổi mới sáng tạo

VTV.vn – 10 triệu AUD là tổng giá trị viện trợ cho Aus4Innovation – Dự án Sáng tạo Australia – Việt Nam – chính thức bắt đầu từ ngày 11/1.
VTV – Kinh tế – RSS Feed

Similar Posts: