70% địa lan Đà Lạt bị nở trước Tết


Nở sớm nên giá địa lan cắt cành chỉ bằng một phần mười so với hoa chậu.
Kinh tế – Đọc Báo RSS

Similar Posts: