Ngành ngân hàng 2019: Gia tăng nhiều áp lực

Ngành ngân hàng có một năm 2018 được xem là khá thành công khi ghi nhận lãi kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, kết quả thu hồi nợ tích cực, một số ngân hàng tăng vốn khá thành công khi niêm yết chính thức trên sàn.
BizLive | BizLive

Similar Posts: