Sở GDCK Việt Nam ra đời, nhân sự HNX và HOSE được sắp xếp ra sao?

Theo Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ quyết định tổ chức bộ máy của Sở GDCK Việt Nam. Còn Sở GDCK Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy của Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HOSE) sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Tin Kinh Te | Tin Kinh Tế Việt Nam Và Thế Giới Trong Ngày

Similar Posts: