Month: February 2019

Corrected AMA

MQL5: Code Base – free database of MetaTrader 5 trading robots and technical indicators...

Retail Sales (YoY)

Time Left Impact Previous Consensus Actual 19 min 3.2% Calendar Events...

Thượng đỉnh Mỹ – Triều: “Không đạt đượt thỏa thuận nào”

<a href="http://vneconomy.vn/thuong-dinh-my-trieu-khong-dat-duot-thoa-thuan-nao-20190228091333234.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/28/catsdgd-3478-1551330102680×0-15513347024291906728153-crop-155133471047898501318.jpg" /></a>"Không có thỏa thuận nào đạt được trong lần này, nhưng hai bên mong muốn sẽ tiếp tục gặp trong tương lai"...

RSI + CCI

MQL5: Code Base – free database of MetaTrader 5 trading robots and technical indicators...

Ông Kim Jong Un nói “sẵn lòng” phi hạt nhân hóa

<a href="http://vneconomy.vn/ong-kim-jong-un-noi-san-long-phi-hat-nhan-hoa-20190228120257078.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/28/13eb76132bdc8-1551330450739828396609-crop-15513304589071551357887.jpg" /></a>Ông Kim Jong Un nói rằng ông đã không có mặt ở Việt Nam nếu ông không sẵn sàng cho việc theo...

Daily Percent Change

MQL5: Code Base – free database of MetaTrader 5 trading robots and technical indicators...

RSI of parabolic SAR

MQL5: Code Base – free database of MetaTrader 5 trading robots and technical indicators...