GS. Phong Lê: Yêu Hà Nội vì lòng bao dung với người tứ xứ!


Từ ngàn năm nay, Hà Nội luôn có một lực hấp dẫn đặc biệt. Những người dân từ mọi miền đất nước về đây sinh sống, lập nghiệp và mang theo cả những nét văn hóa riêng, hòa nhập vào nhau, tạo nên một văn hóa Hà Nội đầy bao dung, nghĩa tình và đa màu sắc.
Trang chủ

Similar Posts: