Lịch sử, ý nghĩa phong tục mua vàng ngày vía Thần tài


Phong tục mua vàng trong ngày vía Thần tài rộ lên những năm gần đây, trở thành trào lưu lan rộng, nhất là Hà Nội và TP HCM.
Trang chủ

Similar Posts: