Top 10 nhà quản lý quỹ phòng hộ kiếm được nhiều tiền nhất năm 2018

10 nhà quản lý quỹ được trả lương cao nhất thế giới đã kiếm được 7,7 tỷ USD trong năm 2018, trong đó, riêng  James Simon của Renaissance Technologies đã kiếm được 1,6 tỷ USD.
BizLive | BizLive

Similar Posts: