Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đóng cổng vì bị gây rối, ném gạch đá


Để ngăn nhóm người xưng là đại diện một doanh nghiệp kéo đến gây rối, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phải đóng cổng trụ sở trong giờ hành chính.
Trang chủ

Similar Posts: