Trước giờ giao dịch 19/3: Lưu ý thông tin của PHC, IDV, NLG

Theo BVSC, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái nắm giữ với tỷ trọng danh mục tổng ở mức 50% cổ phiếu. Các hoạt động giải ngân mới nên được hạn chế hoặc cần lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng.
BizLive | BizLive

Similar Posts: