CPTPP: Từ góc nhìn an ninh-quốc phòng

CPTPP: Từ góc nhìn an ninh-quốc phòngHiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được xây dựng sau thời gian đàm phán giữa 11 thành viên.
Cafebiz.vn – Kinh tế vĩ mô – RSS Feed

Similar Posts: