Phục vụ người “cõi âm”, công ty mai táng Hải Phòng thu về 320 triệu đồng mỗi ngày trong năm 2018

Phục vụ người “cõi âm”, công ty mai táng Hải Phòng thu về 320 triệu đồng mỗi ngày trong năm 2018Năm 2018, CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH) ghi nhận doanh thu thuần 118 tỷ đồng – tăng 16% so với năm trước và đây cũng là con số cao nhất đạt được từ trước tới nay.
Cafef – Trang chủ – RSS Feed

Similar Posts: