Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Vinasun thấp nhất trong 7 năm qua


Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã: VNS) năm 2018 giảm hơn phân nửa so với năm trước, còn 89 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 7 năm trở lại đây của doanh nghiệp dẫn đầu thị phần vận tải hành khách bằng taxi tại TP. HCM.
Trang chủ

Similar Posts: