Tiến sĩ hóa dầu 45 tuổi được giới thiệu vào ghế “nóng” Tổng giám đốc PVN

Tiến sĩ hóa dầu 45 tuổi được giới thiệu vào ghế "nóng" Tổng giám đốc PVN(NLĐO)- Ông Lê Mạnh Hùng, 46 tuổi, tiến sĩ hóa dầu, đã được giới thiệu vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sau khi ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận cho thôi thức Tổng giám đốc tập đoàn này.
NLĐO – Kinh tế – RSS Feed

Similar Posts: