Cảng biển, logistics, khu công nghiệp Hải Phòng hấp dẫn nhà đầu tư ngoại


Với những lợi thế đã được nhận diện, các lĩnh vực như cảng biển, logistics, khu công nghiệp… của Hải Phòng đang có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trang chủ

Similar Posts: