Nhân sự của Bamboo Airways đến từ đâu?


Tại những vị trí lãnh đạo hãng bay, ngoài nhân lực đến từ Tập đoàn FLC, còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong ngành hàng không, bao gồm từ Vietnam Airlines, Canada Air…
Kinh tế – Đọc Báo RSS

Similar Posts: