Hơn 45.000 phòng khách sạn sắp đổ bộ thị trường, Việt Nam “vượt mặt” Thái Lan về nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng

Hơn 45.000 phòng khách sạn sắp đổ bộ thị trường, Việt Nam Việt Nam có 45.650 phòng sắp gia nhập thị trường năm 2019-2022, vượt qua Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc.
Cafef – Trang chủ – RSS Feed

Similar Posts: