Việt Nam xây dựng hệ thống ngăn chặn nguồn gỗ bất hợp pháp

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực từ 1/6 tới, giúp hai bên giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.

Kinh tế | Báo điện tử Tiền Phong

Similar Posts: