Cuộc đua ‘tám lạng, nửa cân’ của Shopee và Lazada ở Việt Nam


“Mặt trận” Việt Nam của Shopee và Lazada đang tương đồng với bức tranh đối đầu chung của họ ở Đông Nam Á.
Kinh doanh – VnExpress RSS

Similar Posts: