‘Ghế nóng’ cấp cao của Eximbank lại xáo trộn


Chỉ vài ngày trước đại hội cổ đông lần 2, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Eximbank lại có thông báo bất ngờ về nhân sự cấp cao.
Kinh tế – Đọc Báo RSS

Similar Posts: