Sống tiêu cực có thành công được không? Thành công mà không có tiêu cực là sai…

Sống tiêu cực có thành công được không? Thành công mà không có tiêu cực là sai...Sau những ngày tháng sống tiêu cực đó, tôi dặn với lòng mình sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa. Tôi sẽ bắt tay vào hành động để giải quyết vấn đề, tôi sẽ khắc phục mọi thứ bằng giải pháp chứ không phải suy nghĩ như vẫn làm trước kia.
Cafef – Trang chủ – RSS Feed

Similar Posts: