Thuế quan Trung Quốc tấn công nông dân Mỹ trên mọi góc độ

VTV.vn – Đòn trả đũa thuế quan 60 tỷ USD từ phía Bắc Kinh lên hàng hóa sản xuất và nông nghiệp Mỹ chắc chắn sẽ là cú giáng mạnh đối với những người nông dân nước này.
VTV – Kinh tế – RSS Feed

Similar Posts: