Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tăng thêm 1,1% GDP

VTV.vn – Nếu Việt Nam chọn kịch bản chuyển đổi số, kịch bản này sẽ có tác tác động đến tăng trưởng GDP hàng năm 1,1% từ nay đến năm 2045.
VTV – Kinh tế – RSS Feed

Similar Posts: