Month: June 2019

Pháp hứng đợt sóng nhiệt kỷ lục 16 năm

<a href="http://vneconomy.vn/phap-hung-dot-song-nhiet-ky-luc-16-nam-20190628224834309.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/28/naom5d14f91f3c044-1561737127657158892999.jpg" /></a>Nhiệt độ cao nhất đo được vào khoảng 17h chiều tại miền Nam nước Pháp lên tới 45,9 độ C VnEconomy –...