Ngân hàng hưởng lợi gì khi lãi suất dùng thẻ tín dụng trong 45 ngày bằng 0%?

Ngân hàng hưởng lợi gì khi lãi suất dùng thẻ tín dụng trong 45 ngày bằng 0%?Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán hiện đạt khoảng 11%, so với 10 năm trước là 22%.
Cafebiz.vn – Kinh tế vĩ mô – RSS Feed

Similar Posts:

Add a Comment