Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

<a href="http://vneconomy.vn/xuat-khau-tang-toc-can-can-thuong-mai-nua-dau-thang-6-doi-chieu-20190624160817326.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/10/15/xuat-khau-1539576637513172430918-crop-15613672482542020953109.jpg" /></a>Sau khi thâm hụt 430 triệu USD trong nửa cuối tháng 5/2019, cán cân thương mại hàng hoá trong nửa đầu tháng 6 đã đổi chiều nhờ xuất khẩu tăng tốc
VnEconomy – Tin mới nhất – RSS Feed

Similar Posts: