Category: Nông Sản

Bấp bênh giá nông sản Tây nguyên

Bấp bênh giá nông sản Tây nguyên Nhiều loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, cà phê, điều, cao su… giá xuống kỷ lụckhiến...