Tag: 2018

Vietnam Airlines lãi hơn 3.300 tỷ trong năm 2018

<a href="http://vneconomy.vn/vietnam-airlines-lai-hon-3300-ty-trong-nam-2018-20190503184253882.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/3/1-15568836909781778040965-crop-1556883706534476795128.jpg" /></a>Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines đã công bố kết quả kinh doanh trong năm 2018 với các...

Kiều hối 2018 tăng hơn 100 lần so với 1993

<a href="http://vneconomy.vn/kieu-hoi-2018-tang-hon-100-lan-so-voi-1993-20190126212558986.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/27/tongbithu2-15485222880061516107404-crop-15485222939821051270084.jpg" /></a>Năm 2018, số kiều hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỷ USD, tăng gấp hơn 100 lần so với...

VIB: Năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 2.741 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/vib-nam-2018-loi-nhuan-truoc-thue-dat-2741-ty-dong-20190119225956441.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/19/0l3a2227-1547913447932450755105-crop-15479134574931578690582.jpg" /></a>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố báo cáo tài chính kết thúc năm 2018, với chỉ...