Tag: bị

DRL, DCS và PVV bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 24/5

<a href="http://vneconomy.vn/drl-dcs-va-pvv-bi-huy-niem-yet-tren-hnx-tu-ngay-24-5-20190503223858978.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/3/15-15568979102621663500677-crop-15568979161241371900124.jpg" /></a>Ba cổ phiếu trên bị hủy niêm yết từ ngày 24/5 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày...

Không chấp hành thông báo thuế, KMR bị cưỡng chế hơn 19 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/khong-chap-hanh-thong-bao-thue-kmr-bi-cuong-che-hon-19-ty-dong-20190321190821426.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/21/kmr-1553170060079791472846-crop-15531700658641136362984.jpg" /></a>KMR bị cưỡng chế số tiền là hơn 19,6 tỷ đồng do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế...