Tag: dân

Xu thế dòng tiền: Cổ phiếu ngân hàng có đủ sức dẫn dắt?

<a href="http://vneconomy.vn/xu-the-dong-tien-co-phieu-ngan-hang-co-du-suc-dan-dat-20190616213956319.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/16/xu-the-dong-tien-15606959777471466063974-crop-1560695985018828321603.jpg" /></a>Các chuyên gia vẫn không thống nhất liệu nhóm cổ phiếu ngân hàng có đủ sức dẫn dắt thị trường ở thời...