Tag: dành

Xóa tư cách chức vụ khi đã về hưu chỉ là xoá cái danh

<a href="http://vneconomy.vn/xoa-tu-cach-chuc-vu-khi-da-ve-huu-chi-la-xoa-cai-danh-20190610182800309.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/10/mong-van-tinh-doan-dbqh-tinh-nghe-an-copy-1560165813728514852467-crop-15601658201561400091658.jpg" /></a>Chiều 10/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Chân dung danh hài vừa đắc cử Tổng thống Ukraine

<a href="http://vneconomy.vn/chan-dung-danh-hai-vua-dac-cu-tong-thong-ukraine-20190423165013125.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/23/1-15560129512112010126658-crop-15560129600431055371759.jpg" /></a>Kinh nghiệm chính trị của Tổng thống đắc cử Ukraine mới dừng ở mức đóng vai tổng thống trên phim truyền hình...

Nhầm lẫn tên gọi giúp cổ phiếu vô danh tăng giá 70.000%

<a href="http://vneconomy.vn/nham-lan-ten-goi-giup-co-phieu-vo-danh-tang-gia-70000-20190419105905726.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/19/1200×900-15556462786071380126263-crop-1555646318769145794461.jpg" /></a>Cổ phiếu của công ty nhỏ Zoom Technologies bất ngờ tăng vọt khi công ty phần mềm Zoom Video Communications Inc. nộp...

Toàn cảnh lễ vinh danh các Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh Việt Nam

<a href="http://vneconomy.vn/toan-canh-le-vinh-danh-cac-doanh-nghiep-rong-vang-va-thuong-hieu-manh-viet-nam-20190406142247857.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/6/gda2019025-15545336275081319911670-crop-1554534561925552397880.jpg" /></a>Lễ công bố và vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã thành công tốt...