Tag: đầu

Doanh thu 5 tháng của "vua tôm" Minh Phú quay đầu giảm nhẹ

<a href="http://vneconomy.vn/doanh-thu-5-thang-cua-vua-tom-minh-phu-quay-dau-giam-nhe-20190617152806328.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/17/minh-phu-15607596285291382498115-crop-1560759631559294882498.jpg" /></a>So với kế hoạch cả năm đề ra đạt 850 triệu USD thì 5 tháng đầu năm doanh thu xuất khẩu của...