Tag: điện

Phó thủ tướng: Chưa phát hiện sai phạm gì về cách tính và thu tiền điện của EVN

<a href="http://vneconomy.vn/pho-thu-tuong-chua-phat-hien-sai-pham-gi-ve-cach-tinh-va-thu-tien-dien-cua-evn-20190530193423796.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/30/ptt-vuong-dinh-hue-1559219378299658070531-crop-15592193838701476222530.jpg" /></a>Kết quả kiểm tra sơ bộ cho đến nay thì cách tính và thu tiền điện của EVN chưa phát hiện ra...