Tag: định

Nhận định chứng khoán ngày 29/5: "Vẫn khó nhận biết được xu hướng của thị trường"

<a href="http://vneconomy.vn/nhan-dinh-chung-khoan-ngay-29-5-van-kho-nhan-biet-duoc-xu-huong-cua-thi-truong-20190528212919929.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/28/tvsi-1559053718254133528679-crop-1559053721943537319963.jpg" /></a>VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường...