Tag: Độ

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 2019 dự kiến giảm so với năm ngoái

<a href="http://vneconomy.vn/ty-le-do-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-2019-du-kien-giam-so-voi-nam-ngoai-2019071615182579.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/7/16/tot-nghiep-thpt-15632649581272101750932-crop-1563264967829394755632.jpg" /></a>Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 trên cả nước dự kiến đạt 94,06%, giảm 3,51% so với...

Đà Nẵng khuyến khích sử dụng đồ uống Việt Nam tiếp khách quốc tế

<a href="http://vneconomy.vn/da-nang-khuyen-khich-su-dung-do-uong-viet-nam-tiep-khach-quoc-te-20190709120354881.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/7/9/da-nang-khai-mac-ky-hop–15626482124951610755160-crop-15626482684141649110336.jpg" /></a>Mức chi tiếp khách được đề xuất trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố, tình hình phát triển...

Ninh Thuận: Cuộc đổ bộ của các nhà đầu tư lớn

<a href="http://vneconomy.vn/ninh-thuan-cuoc-do-bo-cua-cac-nha-dau-tu-lon-20190701211124743.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/30/sbntview-3-1-15619037320311628340903-crop-15619037399091021164048.jpg" /></a>Thiên nhiên ưu ái ban tặng biển, rừng, sa mạc… trong diện tích 3.358 km² cùng trầm tích văn hóa giàu có,...