Tag: Độ

Tập trung cao độ cho giáo dục nghề nghiệp

<a href="http://vneconomy.vn/tap-trung-cao-do-cho-giao-duc-nghe-nghiep-20190427132941444.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/27/dsc00351-15563462057181553096369-crop-15563462165291406206562.JPG" /></a>Trong giáo dục nghề nghiệp, cần phải đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên: nhà trường – doanh nghiệp – Nhà nước,...

Cuộc sống của giới siêu giàu tại nơi đắt đỏ bậc nhất ở Trung Đông

<a href="http://vneconomy.vn/cuoc-song-cua-gioi-sieu-giau-tai-noi-dat-do-bac-nhat-o-trung-dong-20190428211421426.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/28/4-1556460790889326848633-crop-1556460826915600320066.jpg" /></a>Tel Aviv là thành phố đắt đỏ thứ 10 thế giới theo xếp hạng thường niên 2019 của Economist Intelligence Unit VnEconomy...