Tag: dụng

Ngân sách nhà nước năm 2019: Đừng để nợ đọng làm giảm nguồn thu!

<a href="http://vneconomy.vn/ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019-dung-de-no-dong-lam-giam-nguon-thu-20190427141109004.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/27/08xpcx-1556348921997161920663-crop-1556348927974737501406.jpg" /></a>Nợ đọng thuế tăng cũng đồng nghĩa với áp lực hoàn thành nghĩa vụ thu thuế của ngành thuế sẽ gia tăng...

Chân dung danh hài vừa đắc cử Tổng thống Ukraine

<a href="http://vneconomy.vn/chan-dung-danh-hai-vua-dac-cu-tong-thong-ukraine-20190423165013125.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/23/1-15560129512112010126658-crop-15560129600431055371759.jpg" /></a>Kinh nghiệm chính trị của Tổng thống đắc cử Ukraine mới dừng ở mức đóng vai tổng thống trên phim truyền hình...

Cuộc đua siêu ứng dụng

VTV.vn – Đặt xe, giao hàng, giao thức ăn, dịch vụ thanh toán – những gì bạn cần chỉ thông qua một ứng dụng (app)....