Tag: gần

Khối ngoại xả ròng gần 530 tỷ đồng trên sàn HNX

<a href="http://vneconomy.vn/khoi-ngoai-xa-rong-gan-530-ty-dong-tren-san-hnx-20190226170737382.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/26/khoi-ngoai-15511753304191436433784-crop-15511753342651376967774.jpg" /></a>Tâm điểm của việc bán ròng hôm nay đến từ giao dịch thỏa thuận 27,4 triệu VGC, tương đương 548,5 tỷ đồng...