Tag: giờ

Bộ Y tế muốn luật hóa bán rượu bia theo giờ

<a href="http://vneconomy.vn/bo-y-te-muon-luat-hoa-ban-ruou-bia-theo-gio-20190504232639178.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/4/bia-15240575517521120309182-0-0-337-600-crop-1524057558089930335176-1556987000921626664112-crop-15569870042271577898443.jpg" /></a>Quan điểm của Bộ Y tế được Chính phủ đồng tình là cần quan tâm đến nội dung làm thế nào để...

Giỏ quà Tết hút hàng giờ chót

Báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel cho thấy dịp Tết nguyên đán năm nay, người tiêu dùng thành thị...