Tag: Hòa

Xem xét cấp phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

<a href="http://vneconomy.vn/xem-xet-cap-phep-cho-du-an-to-hop-hoa-dau-mien-nam-20190325215857606.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/25/longson231607000000-15535255172181287606378-crop-1553525527589880486427.png" /></a>LSP nằm trong Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng là tổ hợp hóa dầu được tích hợp...