Tag: hơn

Hơn 4.000 hộ dân trong Kinh thành Huế sắp phải di dời

<a href="http://vneconomy.vn/hon-4000-ho-dan-trong-kinh-thanh-hue-sap-phai-di-doi-20190326171247037.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/26/codohue-15535950624621809427171-crop-15535950690111969355008.jpg" /></a>Thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế bao gồm...

Không chấp hành thông báo thuế, KMR bị cưỡng chế hơn 19 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/khong-chap-hanh-thong-bao-thue-kmr-bi-cuong-che-hon-19-ty-dong-20190321190821426.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/21/kmr-1553170060079791472846-crop-15531700658641136362984.jpg" /></a>KMR bị cưỡng chế số tiền là hơn 19,6 tỷ đồng do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế...