Tag: hợp

Tổ hợp nghỉ dưỡng 4.500 tỷ công bố tổng thầu, quản lý và giám sát thi công

<a href="http://vneconomy.vn/to-hop-nghi-duong-4500-ty-cong-bo-tong-thau-quan-ly-va-giam-sat-thi-cong-2019041310190544.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/13/delta-cb-1-15550889760061289322228-crop-15550890416511171479888.jpg" /></a>Với tư cách là đơn vị đồng hành cùng dự án, Tổng thầu Delta -V sẽ hoàn thành dự án an toàn,...

Xem xét cấp phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

<a href="http://vneconomy.vn/xem-xet-cap-phep-cho-du-an-to-hop-hoa-dau-mien-nam-20190325215857606.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/25/longson231607000000-15535255172181287606378-crop-1553525527589880486427.png" /></a>LSP nằm trong Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng là tổ hợp hóa dầu được tích hợp...