Tag: Mỗi

Sẽ không còn mỗi bộ ngành là một "ốc đảo" dữ liệu?

<a href="http://vneconomy.vn/se-khong-con-moi-bo-nganh-la-mot-oc-dao-du-lieu-20190609090203298.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/9/dulieu1-1560045660766498650912-crop-15600456626611030452230.jpg" /></a>Quy định "cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu số hợp pháp" – được xem...

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

Trước đó, ông Võ Văn Hoan giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP còn ông Ngô Minh Châu từng làm Phó Giám đốc Công an...