Tag: muốn

Bộ Y tế muốn luật hóa bán rượu bia theo giờ

<a href="http://vneconomy.vn/bo-y-te-muon-luat-hoa-ban-ruou-bia-theo-gio-20190504232639178.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/4/bia-15240575517521120309182-0-0-337-600-crop-1524057558089930335176-1556987000921626664112-crop-15569870042271577898443.jpg" /></a>Quan điểm của Bộ Y tế được Chính phủ đồng tình là cần quan tâm đến nội dung làm thế nào để...

Vietravel muốn lập hãng hàng không

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Kỳ xác nhận đã nộp đơn xin thành lập hãng hàng không riêng tên Vietravel Airlines. Kinh doanh – VnExpress...