Tag: nhiệm

Nhật phát hiện nhiều lô nông sản Việt Nam nhiễm thuốc vượt ngưỡng

<a href="http://vneconomy.vn/nhat-phat-hien-nhieu-lo-nong-san-viet-nam-nhiem-thuoc-vuot-nguong-20190508111434431.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/24/rau-qua-15377768471031607027247-crop-15572888123032000318039.jpg" /></a>Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của công ty vi phạm và tăng cường kiểm...

Standard Poors nâng xếp hạng tín nhiệm cho Việt Nam sau 9 năm

<a href="http://vneconomy.vn/standard-poors-nang-xep-hang-tin-nhiem-cho-viet-nam-sau-9-nam-20190407171444138.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/7/hanoi8sgqo-15546320621841765182974-crop-1554632069353142785965.jpg" /></a>SP nhìn nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện vượt bậc trong những năm gần đây VnEconomy –...