Tag: phiếu

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5

<a href="http://vneconomy.vn/top-10-co-phieu-tang-giam-manh-nhat-tuan-20-24-5-20190526005539139.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/20/top-10-co-phieu-tang-giam-tuan-15582860736351813799284-crop-15588066003511237468399.jpg" /></a>Trên sàn HOSE tuần qua, các mã có sức tăng mạnh nhất gồm TS4, HAR, LGC, CMV, ILB, TCO VnEconomy – Tin...

Vợ con Chủ tịch VIB đăng ký bán số lượng cổ phiếu khoảng 44 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/vo-con-chu-tich-vib-dang-ky-ban-so-luong-co-phieu-khoang-44-ty-dong-20190524113234153.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/24/vib-1558672305790504066557-crop-15586723123301740155027.jpg" /></a>Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị...

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu Walmart năm 2009?

<a href="http://vneconomy.vn/nha-dau-tu-lai-bao-nhieu-neu-mua-1000-usd-co-phieu-walmart-nam-2009-20190517111412638.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/17/105918144-investedxwalmart2600x400-15580663590182043140434-crop-1558066365987988894262.jpg" /></a>Ngày 16/5, Walmart công bố lợi nhuận quý 1 vượt dự báo của các nhà phân tích phố Wall VnEconomy – Tin...

Nhầm lẫn tên gọi giúp cổ phiếu vô danh tăng giá 70.000%

<a href="http://vneconomy.vn/nham-lan-ten-goi-giup-co-phieu-vo-danh-tang-gia-70000-20190419105905726.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/19/1200×900-15556462786071380126263-crop-1555646318769145794461.jpg" /></a>Cổ phiếu của công ty nhỏ Zoom Technologies bất ngờ tăng vọt khi công ty phần mềm Zoom Video Communications Inc. nộp...

Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc

<a href="http://vneconomy.vn/uy-ban-bau-cu-thai-lan-cong-bo-ket-qua-kiem-phieu-toan-quoc-20190328205930065.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/28/123-15537815250142081261154-crop-155378152907052982899.jpg" /></a>Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc, theo đó đảng thân quân đội Palang Pracharat...