Tag: quyết

Thép Việt Ý quyết lỗ 93 tỷ đồng trong năm 2019

<a href="http://vneconomy.vn/thep-viet-y-quyet-lo-93-ty-dong-trong-nam-2019-20190226155651176.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/21/thep-viet-y-1548063273469743570576-crop-15511711552111225018314.jpg" /></a>Mặc dù số lỗ dự kiến năm 2019 thấp hơn rất nhiều so với năm trước nhưng kế hoạch của Thép Việt...